Friday, June 24, 2005

Ipod Headphones

This has bugged me ever since I got my Ipod. On all headphones (every brand) there is a little 'L' and 'R' for left and right. The Ipod headphones also have the 'L' and 'R', however there are covered over by the black foam covers. In order to see the letters you have to slide the foam back ever so slightly. This may not sound like a big deal but it can get annoying and requires two hands. For an otherwise incredible device this is something that can be improved very easily.

2 comments:

Anonymous said...

I never noticed a difference between the left and right anyway. What does it matter which you put into which ear?

Unknown said...

Lang thú trước thân Vũ Văn Nam, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì.

- Tôn Lạc trưởng lão, Nhạc Dao trưởng lão, Hoàng Vũ trưởng lão, Trần Xuân trưởng lão, các ngươi đem linh châu thu hồi đi, ta giúp các ngươi cảnh giới.

Vũ Văn Nam nhìn đám người Nhạc Dao nói.

- Vậy phiền toái Vũ Văn trưởng lão rồi.

Nhạc Dao nói, linh châu là do mọi người tự bố trí ấn ký, muốn thu trở về cũng không phải khó.
dongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tổng đài tư vấn luật
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anh
- Chúng ta thu hồi linh châu, dù sao ngày mai cổ động mở ra.

Thanh Ma sắc mặt biến hóa một chút, lập tức nhìn đám người Hổ Du nói.

Tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, sau đó, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ở đằng kia chính là linh châu các tộc, ở đó Đấu Thánh cường giả đã sớm bày ra một tia ấn ký, muốn liên lạc với linh châu rồi thu hồi cũng không khó, trước kia các tộc túc trực bên linh châu cũng làm như vậy.

Mọi người ngồi xuống, đều tự sử dụng một loại thủ đoạn gì đó cùng linh châu liên hệ.