Wednesday, July 26, 2006

oy, Verizon...What happened to Customer Service.

I am not even a customer yet, and Verizon has managed to piss me off!
Here is what happened.
I call the number (877) 483-5898 posted on their web site to order new DSL service. ( I am ordering a dry loop so I must call, can't do that online)
They very nice lady that picks up right away says that she handles New York customers only.
hmm, OK I can handle that; she gives me a new number for Pennsylvania (800)660-2215.
I call that number and am directed to the residential new customer queue.
Then a message comes on and says sorry we have too many callers. Please call later, and HANGS UP.

The two things that bug me....
  1. Why don't they post a PA number as well as the other NY number, is it some kind of secret?
  2. WHY DID YOU HANG UP ON A POTENTIAL NEW CUSTOMER?
The kicker is that if I go to Comcast the service is worse........

oy, what to do?
UPDATE:
I found the PA number under
"Residential Local & Long Distance" here, which you would think is not for DSL, but it is!

1 comment:

Unknown said...


thức Vương Lâm giống như một sợi chỉ nhỏ không ngừng ở bên trong lỗ hổng

tiến hành dò xét. Thông đạo bên trong lỗ nhỏ vô cùng rắc rối, nhưng độ

lớn nhỏ của thông đạo lại giống nhau tới mức kinh người.

Rất nhanh sau đó, hắn đã tới được vị trí mà trước đây mình dò xét, nơi

đây khoảng cách tới chỗ Vương Lâm tầm trăm thước. Thần thức của hắn sau

khi tới đây nếu tiếp tục dò xét thêm thì sẽ gặp chút khó khăn, hàn khí
học kế toán thực hành forum rao vặt cattleya học kế toán tổng hợp eco-green-city học kế toán tại bắc ninh dịch vụ kế toán trọn gói chung cư hà nội dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm manor central park dịch vụ làm báo cáo tài chính kế toán cho quản lý khoá học kế toán thuế keny idol trung tâm kế toán tại long biên trung tâm kế toán tại hải phòng

chỗ này giống như thủy triều vậy, tầng tầng lớp lớp. Nếu không phải

Vương Lâm tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, đối với khí âm hàn có

lực miễn dịch rất lớn, chỉ sợ khi bị nó tấn công vào đã lập tức tiêu

tán.

Nhưng cứ tiếp tục như thế, tốc độ dò xét của Vương Lâm liền bị chậm lại, cũng không biết mất bao lâu thời gian, thần thức của hắn rốt cuộc đã dò

xét được chừng ba trăm thước. Lúc này khí âm hành toát ra càng lúc càng