Friday, February 15, 2013

SSIS Expression to get Current Date and Time

Needed this too many times so posting for future referance


(DT_WSTR,4)YEAR(GETDATE()) + RIGHT("0" + (DT_WSTR,2)MONTH(GETDATE()),2) + RIGHT("0" + (DT_WSTR,2)DAY(GETDATE()),2) + RIGHT("0" +(DT_WSTR,2)DATEPART("hour",(GETDATE())),2) + RIGHT("0" + (DT_WSTR,2)DATEPART("minute",(GETDATE())),2) + RIGHT("0" + (DT_WSTR,2)DATEPART("second",(GETDATE())),2)

will get you

20130215131907

2 comments:

Unknown said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
nước cờ trên bàn thương lượng
mbp
erg
nghịch lý
chi square test
nghệ thuật nói chuyện
coase
thuyết kỳ vọng
chiến thắng con quỷ trong bạn
cân bằng nash

- Rất khó nói, Lô Vệ Hồng nhất định phải đi, Mao Đạo Lâm thế chỗ Lô Vệ Hồng cũng là bình thường, nhưng không phải lão nói là bên dưới đồn đại quan hệ giữa Mao Đạo Lâm với Cù Vận Bạch không bình thường sao? Nếu như lời đồn này tới tai thị ủy thì e là thị ủy sẽ suy xét ảnh hưởng trong phương diện này.
Vương Đức Hòa tuyệt không muốn nhìn thấy Mao Đạo Lâm đảm nhiệm bí thư huyện ủy Giang Khẩu, lúc đó có khi mình lại "quá độ" tới làm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân huyện một cách hợp lý.

Sau một lúc sửng sốt, Quách Chiêm Xuân nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của Vương Đức Hòa, nói đầy suy tư:
- Lời đồn đại nhảm nhí chỉ sợ không đủ để ảnh hưởng đến việc thị ủy bổ nhiệm một bí thư huyện ủy. Nếu loại ngôn ngữ này mà cũng có thể ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của một bí thư huyện ủy thì mới thực sự là chuyện cười.

- Ha ha, lão Quách, tôi cũng không có nói loại đồn đại này sẽ ảnh Hưởng đến sinh mệnh chính trị của Mao Đạo Lâm, thị ủy cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện vô căn cứ này. Nhưng nếu như ban tổ chức thị ủy tới khảo sát thì nhất định sẽ nghe ý kiến của ban tổ chức huyện ủy, và để tránh hiềm nghi thì liệu thị ủy có thể suy xét mà bố trí khác hay không?
Vương Đức Hòa cười âm hiểm.

karthik said...

Very good information. Its very useful for me. We need learn from real time examples and for this we choose good training institute, we need to learn from experts . So we make use of demo classes . Recently we tried java demo class of Apponix Technologies.